Työskentelystäni

Työskentelen sekä yksilöiden että verkostojen ja ryhmien kanssa.

Autan ja tuen ihmisiä mielenterveysongelmien sekä päihteiden käytön ja riippuvuuksien aiheuttamien haasteiden parissa. 

Etsin erilaisten, monipuolisten ja yksilöllisten yhteistyön keinoin ihmisten kanssa ratkaisuja, joilla he saavuttavat omat elämäntilanteensa ja voimavaransa huomioiden mahdollisimman tyydyttävän ja hyvän tavan elää. 

Yhdistän toiminnassani ihmisen henkilökohtaisen, omaan elämäänsä liittyvän asiantuntijuuden ja oman ammattitaitoni.

Valmennan ihmisiä sekä erilaisiin tavoitteellisiin elämänmuutoksiin että heidän kohtaamiensa ongelmien ylittämiseen.

Koulutan ihmisiä ja yhteisöjä sekä yrityksiä esimerkiksi päihteisiin ja riippuvuuksiin sekä kohtaamisiin liittyvissä asioissa.